Alex Product d.o.o. iz Kraljeva

je firma koja ima sve neophodne licence, sertifikate i dozvole za prikupljanje, transport i konačno zbrinjavanje
neopasnog otpada, kao i otpada životinjskog porekla
 nastao u proizvodnim pogonima,
trgovinskim lancima, poljoprivrednim gazdinstvima i kod drugih privrednih subjekata koji se bave hranom,
a sve u skladu sa zakonskim propisima.

Usluge koje obavljamo mogu da se razvrstaju ovako:

Close