BOMANITE D.O.O. ŠTAMPANI BETONI

Bomanite je posebno specijalizovan za oblaganje horizontalnih i vertikalnih površina tehnologijom štampanog betona.

Popločavanje štampanim betonom

Bomanite štampani beton je originalni, bojeni i štampani beton liven na licu mesta, po metodi cast-in-space.

Oblaganje vertikalnih površina štampanim betonom

THIN SET je posebna tehnologija oblaganja vertikalnih površina u svemu prema standardima Bomanite korporacije.

Dekorativni elementi od štampanog betona

Bomanite CI usavršilo je izradu betonskog mobilijara u vidu žardinjera, vaza i ćupova, koji se oblažu betonom.

 

Close