DENTAL CENTAR MIRKOVIĆ NOVI SAD

DENTAL CENTAR MIRKOVIĆ stomatološka ordinacija Novi Sad, osnovan 2019. godine predstavlja nastavak dvadesetpetogodišnje uspešne stomatološke prakse koju je Prof.dr Siniša Mirković, započeo na Klinici za stomatologiju Vojvodine i stomatološkoj ordinaciji “Tarasenko-Mirković”.

Pored Profesora Mirkovića stručni tim u Dental Centru Mirković čine:
Dr Milana Mirković, doktor stomatologije

Ivana Jovanović, stomatološka sestra

Stomatološke ordinacije Novi Sad: U Dental Centru Mirković pružaju usluge iz sledećih domena: savremena opšta stomatologijaoralna hirurgija i implantologija.

Stomatološki konsultativni pregledi

– Sistematski pregledi
– Obuka oralne higijene
– Kontrolni godišnji i polugodišnji stomatološki pregledi

Estetska restaurativna stomatologija

Estetska restaurativna stomatologija je nadoknada izgubljenih tvrdih zubnih tkiva savremenim kompozitnim i keramičkim materijalima.

Lečenje zuba – endodoncija

Endodontska terapija podrazumeva uklanjanje inflamirane pulpe ili inficiranog sadržaja kanala korena zuba i definitivna trodimenzionalna opturacija kanalnog sistema u cilju funkcionalne i estetske rehabilitacije zuba.

Oralna hirurgija

Oralna hirurgija – operativne procedure uklanjanja patoloških procesa i nepravilnosti na zubima i mekim i koštanim tkivima lica i vilica.

Oralna implantologija

Oralna implantologija je ugradnja titanijumskih i keramičkih endoosealnih implantata u cilju nadoknade izgubljenog jednog, više ili svih zuba.

Parodontologija

Parodontologija je grana stomatologije koja se bavi sprečavanjem, dijagnozom i terapijom bolesti potpornih struktura zuba.

Stomatološka protetika

Stomatološka protetika je grana stomatologije koja se bavi izradom protetskih nadoknada u cilju funkcionalne i estetske rehabilitacije bezubih i krezubih pacijenata.

Dečija i preventivna stomatologija

Dečija i preventivna stomatologija je grana stomatologije koja se bavi prevencijom anomalija i oboljenja vilica, lečenjem zuba kod dece, kao i promovisanjem zdravstvenog vaspitanja.

Ortopedija vilica

Ortopedija vilica je stomatološka grana koja se bavi proučavanjem i nadzorom dento-facijalnog rasta i razvoja

Dakle, ako pretražujete na internetu: zubari Novi Sadstomatolog Novi Sadzubna protetika Novi Sadoralna hirurgija Novi Sadstomatološke ordinacije Novi Sad zubarske ordinacije Novi Sadoralna hirurgija Novi Sadzubni implanti Novi Sad i sl., mi smo tu za Vas.

Close