DENTAL CENTAR MIRKOVIĆ NOVI SAD

DENTAL CENTAR MIRKOVIĆ osnovan 2019. godine predstavlja nastavak dvadesetpetogodišnje uspešne stomatološke prakse koju je Prof.dr Siniša Mirković, započeo na Klinici za stomatologiju Vojvodine i stomatološkoj ordinaciji “Tarasenko-Mirković”.

Pored Profesora Mirkovića stručni tim u Dental Centru Mirković čine:
Dr Milana Mirković, doktor stomatologije

Dr Tamara Dobrosavljev, doktor stomatologije

Ivana Jovanović, stomatološka sestra

Dental Centar Mirković pruža usluge iz sledećih domena: savremena opšta stomatologijaoralna hirurgija i implantologija.

Stomatološki konsultativni pregledi

– Sistematski pregledi
– Obuka oralne higijene
– Kontrolni godišnji i polugodišnji stomatološki pregledi

Estetska restaurativna stomatologija

Estetska restaurativna stomatologija je nadoknada izgubljenih tvrdih zubnih tkiva savremenim kompozitnim i keramičkim materijalima.

Lečenje zuba – endodoncija

Endodontska terapija podrazumeva uklanjanje inflamirane pulpe ili inficiranog sadržaja kanala korena zuba i definitivna trodimenzionalna opturacija kanalnog sistema u cilju funkcionalne i estetske rehabilitacije zuba.

Oralna hirurgija

Oralna hirurgija – operativne procedure uklanjanja patoloških procesa i nepravilnosti na zubima i mekim i koštanim tkivima lica i vilica.

Oralna implantologija

Oralna implantologija je ugradnja titanijumskih i keramičkih endoosealnih implantata u cilju nadoknade izgubljenog jednog, više ili svih zuba.

Parodontologija

Parodontologija je grana stomatologije koja se bavi sprečavanjem, dijagnozom i terapijom bolesti potpornih struktura zuba.

Stomatološka protetika

Stomatološka protetika je grana stomatologije koja se bavi izradom protetskih nadoknada u cilju funkcionalne i estetske rehabilitacije bezubih i krezubih pacijenata.

Dečija i preventivna stomatologija

Dečija i preventivna stomatologija je grana stomatologije koja se bavi prevencijom anomalija i oboljenja vilica, lečenjem zuba kod dece, kao i promovisanjem zdravstvenog vaspitanja.

Ortopedija vilica

Ortopedija vilica je stomatološka grana koja se bavi proučavanjem i nadzorom dento-facijalnog rasta i razvoja

Dakle, ako pretražujete na internetu: zubari Novi Sadstomatolozi Novi Sadzubna protetika Novi Sadoralna hirurgija Novi Sadstomatološke ordinacije Novi Sad i sl., mi smo tu za Vas

Close