HIO-tehnologija® – idealno rešenje kada je u pitanju:

HIO-tehnologija ® je jedina metoda kojom se omogućuje trajna hidroizolacija i zaštita od kapilarne vlage

Zaštita starih građevinskih objekata od kapilarne vlage je naša osnovna delatnost od 1983. godine kada je Stevan Oberknežev osnovao svoju prvu firmu „HIO-HidroIzolacija Oberknežev“. Posle 15 godina iskustva u radu sa ručnim testerama i bitumenskom izolacijom Stevan je 1997.godine započeo razvoj nove, revolucionarne HIO-tehnologije® . U saradnji sa sjajnim timom operativaca koji su davali svoje sugestije za poboljšanja u primeni tehnologije ona je do sredine 1998. godine bila potpuno usavršena da bi uskoro prerasla u kompletan sistem zaštite od kapilarne vlage, što podrazumeva potpunu hidroizolaciju i izolaciju temelja starih građevinskih objekata. Danas naša kompanija posluje u regionu, sa firmama u Srbiji, Mađarskoj i Rumuniji, sa preko 260 crkava i više stotina značajnih referentnih objekata kadrovski i tehnički je potpuno spremna za poslovanje na tržištu Evropske Unije.

Close